Padmavati Mata
Tirthankar - 4 Abhinandan Nath Bhagwan

 

 

Heaven Jayantavimana
Birthplace Ayodhya
Diksha Place Samed Shikharji
Father's Name Sambararaja
Mother's Name Siddhartha
Complexion Golden
Symbol ape
Height 350 dhanusha
Age 5,000,000 purva
Tree Diksha or Vat Vriksh Priyangu
Attendant spirits/ Yaksha Yakshesvara
Yakshini Vajrasrinkhala
First Arya Vajranabha
First Aryika Ajita
 
24tirthankaras.com is designed and maintained by Rising.
Copyrights
2007-08- Rising Advisory Services Private Limited