Padmavati Mata
Tirthankar - 11th  Shreyansnath Bhagwan

 

 

Heaven Achyutadevaloka
Birthplace Simhapuri
Diksha Place Samed Shikharji
Father's Name Vishnuraja
Mother's Name Vishna
Complexion Golden
Symbol rhinoceros; or Garuda
Height 80 dhanusha
Age 8,400,000 common years
Tree Diksha or Vat Vriksh Tanduka
Attendant spirits/ Yaksha Yakshet
Yakshini Manavi
First Arya Kasyapa
First Aryika Dharani
 
24tirthankaras.com is designed and maintained by Rising.
Copyrights
2007-08- Rising Advisory Services Private Limited